INFORMACJA

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

Informuję, że dnia 21 i 28 września br. biuro Ligi Ochrony Przyrody Okręg w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 11 będzie nieczynne.

Od 5 października br. wszelkich informacji i pomocy udzielamy we:

czwartki od 14:00 – 16:30
tel. 32-281-03-77

Za Zarząd

Agata Bazan

INFORMACJA

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE 22 STYCZNIA BR. ZMARŁA WIELOLETNI DZIAŁACZ LIGI OCHRONY PRZYRODY KRYSTYNA KOBIERSKA.
Zawiadamiamy, że pogrzeb Pani Krystyny Kobierskiej odbędzie się
27 stycznia 2017 r. o godzinie 10.00 z kaplicy Mater Dolorosa przy
ul. Piekarskiej w Bytomiu.

Zarząd Okręgu
Ligi Ochrony Przyrody w Bytomiu
Stanisława Krawczuk-Matlak

Pismo do Dyrektorów

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Zarząd Ligi Ochrony Przyrody Okręg w Bytomiu ul Strzelców Bytomskich 11 serdecznie zaprasza szkoły i placówki oświatowej do współpracy w nowym roku szkolnym 2016-2017 .

W licznych szkołach i placówkach z naszego terenu od lat działają Szkolne Koła LOP , które posiadają już określoną tradycję i doświadczenie , inne zechcą ją zapewne zorganizować od postaw. Dopóki koła te nie ukonstytuują się prawnie LOP w Bytomiu , ze swej strony, służy wszelką możliwą pomocą i radą.

 Od 01.03.2016r. wszelkich informacji i pomocy udzielamy we:

czwartki od 14:00 – 16:30
tel 32-281-03-77

 W biurze LOP będziecie Państwo mogli otrzymać: aktualne Statuty organizacji, legitymacje członkowskie , zakładki do zeszytów, czasopisma „Przyroda Polska” , kalendarze przyrodnicze ,ulotki , foldery, tablice roślin i zwierząt chronionych i inne . Wszystkie te materiały Szkolne Koła LOP otrzymują nieodpłatnie, w ramach przekazywanych składek członkowskich , które w przypadku dzieci i młodzieży wynoszą – 2 zł na rok, w przypadku dorosłych członków LOP – 10 złotych rocznie.

Zwracamy się do dyrektorów szkół i przedszkoli, do nauczycieli przyrody i biologii, ekologów z zamiłowania oraz innych miłośników przyrody z Bytomia , prosząc jednocześnie o możliwie szerokie wsparcie w środowisku idei ochrony przyrody poprzez m.in. rekomendowanie naszych działań oraz rozpropagowanie szczytnych celów LOP.

 Gorąco liczymy na podjęcie przez szkoły i placówki oświatowe szerokiej współpracy i wyzwań, jakie stawia przed nami współczesna cywilizacja i potrzeba zachowania naturalnego środowiska dla nas samych i dla przyszłych pokoleń.

Edukacja ekologiczna w ramach Kół LOP opiera się głównie na realizacji celów i zadań LOP, zawartych w Statucie tej organizacji, która działając w Polsce od 1928r. jest najstarszą masową organizacją pozarządową pożytku publicznego, zajmującą się ochroną przyrody. Dlatego też to od nas przyrodników i działaczy społecznych, miłośników i pasjonatów przyrody od naszego zaangażowania , stosowania różnorodnych form oddziaływania na umysły i serca dzieci oraz młodzieży zależy kształt i pozom świadomości proekologicznej.

Doceniając rolę i znaczenie, jakie na postawy i społeczne wywierają oddziaływania i inicjatywy podejmowane przez środowiska oświatowe, Zarząd Oddziału LOP w Bytomiu wyraża przekonanie, iż osiągnięcie celów statutowych LOP nie jest możliwe bez włączenia się do naszej działalności dyrektorów , nauczycieli dzieci i młodzieży . Dlatego właśnie do Państwa kierujemy nasz apel o współpracę i wsparcie naszej działalności.

Niech szkolne, przedszkolne koła LOP będą kuźnią nowych działaczy – społeczników na rzecz ochrony przyrody i środowiska, w którym żyjemy.