INFORMACJA

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE 22 STYCZNIA BR. ZMARŁA WIELOLETNI DZIAŁACZ LIGI OCHRONY PRZYRODY KRYSTYNA KOBIERSKA.
Zawiadamiamy, że pogrzeb Pani Krystyny Kobierskiej odbędzie się
27 stycznia 2017 r. o godzinie 10.00 z kaplicy Mater Dolorosa przy
ul. Piekarskiej w Bytomiu.

Zarząd Okręgu
Ligi Ochrony Przyrody w Bytomiu
Stanisława Krawczuk-Matlak