Skład Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Bytomiu
w wyborach przeprowadzonych w dniu 28.04.2016r.

 1. Stanisława Krawczuk-Matlak – Prezes
 2. Maria Morga – Zastępca Prezesa
 3. Jacek Błasiak – Skarbnik
 4. Beata Hucz-Pszon – Sekretarz
 5. Katarzyna Łoza – Przewodnicząca Sekcji Prewencyjnej
 6. Barbara Stacha – Członek Sekcji Prewencyjnej
 7. Krystyna Matejczyk – Członek Sekcji Prewencyjnej
 8. Anna Krzeszowiak – Członek Sekcji Prewencyjnej
 9. Ilona Szeliga – Członek Sekcji Prewencyjnej
 10. Urszula Pelc – Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej
 11. Marta Binias – Członek Komisji  Rewizyjnej
 12. Teresa Niglus – Członek Komisji Rewizyjnej
 13. Gabriela Żydek- Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
 14.  Ewa Czech –  Członek Sądu Koleżeńskiego
 15. Mariola Wajsprych – Członek Sądu Koleżeńskiego