• Kontakt


  Kontakt:
  Zarząd Miejski LOP
  41-902 Bytom
  ul. Strzelców Bytomskich 11

  Siedziba zarządu znajduję się w budynku
  1 Liceum Ogólnokształcącego
  im. Jana Smolenia w Bytomiu,
  I piętro, pokój nr 30
  e-mail: biuro@lop.bytom.pl
  tel: 32-281-03-77 w. 25

  Biuro czynne:
  każdy piątek od 13:30– 15:30
  Numer konta LOP Bytom:
  98 16001462 1836 0314 3000 0001

  Dokonując wpłaty dotyczących składek
  członkowskich na powyższe konto
  Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Bytomiu,
  prosi się o podanie  w tytule płatności
  następujących danych:
  – liczbę dzieci,
  – liczbę dorosłych,
  – nazwę szkoły/placówki oświatowej.

  Ponadto prosi się również o wysłanie wykazu
  imiennego dorosłych  wg załącznika
  na adres e-mailowy: biuro@lop.bytom.pl
  Natomiast członkowie wspierający wpisują
  swoje dane lub nazwę i adres firmy.

  Wszystkie powyższe dane są niezbędne
  w celu sporządzania sprawozdania dla
  Głównego Zarządu LOP w Warszawie.

  Zarząd Okręgu LOP
  w Bytomiu.