• Kontakt

  Kontakt:
  Zarząd Miejski LOP
  41-902 Bytom
  ul. Strzelców Bytomskich 11

  Siedziba zarządu znajduję się w budynku 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu, I piętro, pokój nr 30
  e-mail: biuro@lop.bytom.pl
  tel: 32-281-03-77 w. 25

  Biuro czynne:

  każdy piątek od 13:30– 15:30

  Numer konta LOP Bytom:
  98 16001462 1836 0314 3000 0001

  Dokonując wpłaty dotyczących składek członkowskich na powyższe konto Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Bytomiu, prosi się o podanie    w tytule płatności następujących danych:
  – liczbę dzieci,
  – liczbę dorosłych,
  – nazwę szkoły/placówki oświatowej.
  Ponadto prosi się również o wysłanie wykazu imiennego dorosłych  wg załącznika na adres e-mailowy: biuro@lop.bytom.pl
  Natomiast członkowie wspierający wpisują swoje dane lub nazwę i adres firmy.
  Wszystkie powyższe dane są niezbędne w celu sporządzania sprawozdania dla Głównego Zarządu LOP w Warszawie.

  Zarząd Okręgu LOP
  w Bytomiu.