Kontakt

Kontakt:
Zarząd Miejski LOP
41-902 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 11

Siedziba zarządu znajduję się w budynku 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu, I piętro, pokój nr 30
e-mail: biuro@lop.bytom.pl
tel: 32-281-03-77 w. 25

Biuro czynne:

każdy piątek od 13:30– 15:30

Numer konta LOP Bytom:
98 16001462 1836 0314 3000 0001

Dokonując wpłaty dotyczących składek członkowskich na powyższe konto Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Bytomiu, prosi się o podanie    w tytule płatności następujących danych:
– liczbę dzieci,
– liczbę dorosłych,
– nazwę szkoły/placówki oświatowej.
Ponadto prosi się również o wysłanie wykazu imiennego dorosłych     wg załącznika na adres e-mailowy: biuro@lop.bytom.pl
Natomiast członkowie wspierający wpisują swoje dane lub nazwę i adres firmy.
Wszystkie powyższe dane są niezbędne w celu sporządzania sprawozdania dla Głównego Zarządu LOP w Warszawie.

Zarząd Okręgu LOP
w Bytomiu
Prezes
Stanisława Krawczuk-Matlak